Szkoła Podstawowa

w Rakowie-Boginiach

MENU

Początki Szkoły Podstawowej

w Rakowie-Boginiach

W 1946r. władze powiatowe przekazały mieszkańcom wsi Rakowo-Boginie powojenny barak. Wspólnymi siłami ludność miejscowa zbudowała z przekazanego baraku szkołę. W szkole tej uczyły się dzieci do 23 czerwca 1969r.

W lutym 1968r. rozpoczęto prace budowlane nad nową szkołą. Od tej pory rozpoczął się następny rozdział historii szkoły w Rakowie-Boginiach.

31 sierpnia 1969r odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły.

2 września 1969r odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej szkole. Po części oficjalnej i artystycznej, młodzież szkolna zapoznała się z nową szkołą i jej wyposażeniem.

Szkoła jest jedynym ośrodkiem życia kulturalnego w środowisku i dba o to, aby organizować imprezy, które gromadzą społeczność szkolną i lokalną. Uatrakcyjniają one codzienne życie uczniów i integrują środowisko lokalne ze szkołą. Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisały się następujące uroczystości:

Cytaty

Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.
św. Augustyn

,,Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych''.
św. Augustyn

,,Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."
/przysłowie chińskie/